" Zjavenie pri Brale " (Sečovce - SLovensko)

03.07.2016 11:53

Vyhlásenie k údajným zjaveniam Panny Márie pri Brale (Sečovce) zo dňa:16.8.2004

Viac tu: https://zjavenia-svatych-vosvete.webnode.cz/news/vyhlasenie-k-udajnym-zjaveniam-panny-marie-pri-brale-secovce-zo-dna-16-8-2004/

Späť