Vyšívaný obrúsok počas Hodiny Božieho milosrdenstva

24.08.2016 00:44

5.8.2016 / údajné posolstvo Ježiša Krista prostredníctvom Danky: 

O niekoľko dní nato, Pán pokračoval a ja, som mala ďalšie videnie:

Videla som rúb výšivky. Boli to také malé uzlíky. Pýtala som sa Pána v myšlienkach, čo znamenajú tieto uzlíky, ktoré vidím. Potom sa to otočilo na líce a ja som zbadala nádherný  obrúsok, ktorý vyzeral ako hostia.

Bol okrúhly v priemere 16 cm. Mal žiarivo bielu farbu a celý lem tohto krásneho obrúska bol obšitý zlatou niťou. V strede tohto krásneho obrúska bol nápis JHS. Aj nápis v strede obrúska bol vyšívaný zlatou niťou. Všetko to bolo tak krásne. Mne osobne sa táto výšivka veľmi páčila a potom sa ku mne prihovoril Pán a povedal mi toto:

"Vidíš tento obrúsok? Chcem, aby to vedeli všetky moje nevesty, ktoré mi zasvätili svoj život čo ti teraz poviem. Moje Božské srdce túži potom, aby každá jedna z mojich vyvolených mi vyšila takúto krásnu výšivku a vyzdobila ju zlatou niťou. Povedz im, že túžim po tom, aby tento obrúsok vyšili pre svojho ženícha a tak potešia moje Božské srdce.

Chcem, aby sa tento obrúsok vyšíval hneď po vymodlení Korunky Božieho milosrdenstva a túžim po tom, aby tento obrúsok bol vyšívaný ešte v hodine Božieho milosrdenstva.

Každá, moja nevesta, ktorá mi bude chcieť vyšiť tento obrúsok, musí byť po sv. prijímaní to znamená, že najsamprv ju čakám na sv. omši, aby som ju posilnil tak ako na tele, tak na duši. Chcem, aby sa táto moja podmienka splnila. Počas choroby nech nevyšíva, ale nech oddychuje, aby nabrala silu. Keď začne vyšívať, pri každom jednom stehu, ktorý vyšije sa pomodlí modlitbu, ktorú som vás naučil. Túto modlitbu nech obetuje za obrátenie hriešnikov.

Sľubujem, že každý jeden vyšitý steh na tejto výšivke spočítam a koľko stehov vyšiješ, toľko duší zachránim, ako ma o to požiadaš. Moja láska je tak veľká a moje milosrdenstvo nekonečné. Načierajte z tohto žriedla lásky a budete svätý, lebo ja tvoj Boh som Svätý. Chcem potešiť vaše srdce len dôverujte!

 V deň keď príde váš ženích túžim po tom, aby ste svoju výšivku pre mňa držali v ruke na poslednej rozlúčke s týmto svetom a tak prešli ku mne do večnosti kde mi ten obrúsok v hodine nášho stretnutia odovzdáte a ja ho s láskou od vás prijmem.

V lampe vám nebude chýbať olej, lebo mi týmto obrúskom ukážeš, že jedine Hostia ti bola svetlom v temnotách  a že jedine v Hostii si našla toho, ktorého miluješ nadovšetko. Amen.

A ja vás žehnám v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ostávajte v pokoji."    

www.tymian.estranky.sk/clanky/videnia/kristove-nevesty-a-vecne-sluby----videnie-.html

 

https://www.novalubovna.sk/resources/App/201512091102220.bozmilosrd.jpg

V posolstve údajný Ježiš hovorí zaujímavé slová, ktoré vyzývajú sestričky (zasvätené osoby), aby počas hodiny Božieho milosrdenstva (15 hodina) sa modlili modlitbu sv.ruženca a hneď po tejto modlitbe - ešte v hodine milosrdenstva - vyšívali obrúsok pre Ježiša: "Moje Božské srdce túži potom, aby každá jedna z mojich vyvolených mi vyšila takúto krásnu výšivku a vyzdobila ju zlatou niťou. Povedz im, že túžim po tom, aby tento obrúsok vyšili pre svojho ženícha a tak potešia moje Božské srdce.Chcem, aby sa tento obrúsok vyšíval hneď po vymodlení Korunky Božieho milosrdenstva a túžim po tom, aby tento obrúsok bol vyšívaný ešte v hodine Božieho milosrdenstva." 

Možno pe niekoho nie je až také zvláštne, prečo by Ježiš nechcel od sestričiek krásny vyšívaný obrúsok, ale otázne je skôr prečo by to chcel ešte počas hodiny milosrdenstva, keď vieme, že počas tejto hodiny vyžaduje hlavne modlitbu Krížovej cesty (ako to povedal sv.Faustíne), potom je to čas na modlitbu Cirkvi (Breviár - hodina popoludní) a okrem toho je to vhodný čas na Korunku Božieho milosrdenstva. Túto modlitbu si Ježiš vyslovene nežiadal, aby sme sa ju modlili v hodine Milosrdenstva, ale s ohľadom na okolnosti  je to najvhodnejší čas.

Okrem toho, ak vizionarka Danka verí, že Ježiš ju žiada vo svojich posolstvách, aby sme sa modlili Korunku Božieho milosrdenstva v hodine Božieho milosrdenstva a zároveň veri aj výzvam, ktoré Ježiš dal sv.Faustíne - modliť sa Križovu cestu a ine modlitby...ako potom chce od sestričiek, aby ešte stihli vyšivať obrúsok?

Keď správne rozumieme Hodine Božieho milosrdenstva a modlitbám, počas ktorých máme rozjímať nad Ježišovým utrpením a zmierením sa s Bohom (sv.zmierenia), prečo by Ježiš vyžadoval počas tejto tak plnohodnotnej modlitbovej hodiny ešte manuálnu prácu - vyšívanie obrúskov?

  • Ibažeby niekto nerozumel Božiemu plánu počas tejto hodiny Božieho milosrdenstva.
  • Potom sa môže tiež jednať o vlastnú iniciatívu pripisovanú Ježišovi, resp. o diabolský podvod, ktorý by mal za úlohu sestričky najprv osloviť, zaujať a potom uviesť do viery v zjavenia dané prostredníctvom vizionárky.
  • Odpútať pozornosť od zmierenia k práci a iným záujmom.
  • Koniec-koncov sami vidíme, že diabol to robí rafinovane už dlhé roky, keď namiesto modlitby, adoracie, sv.spovede ... dokáže ludí presvedčiť, aby sa venovali radšej práci, aj keď to nemusí byť vždy manuálne náročná a dokonca je aj nábožne motivovaná.  
  • Podstatné je pre neho a jeho prívržencov - odviesť pozornosť od pravého Božieho plánu
 
Z týchto dôvodov by kresťan-katolík mal poriadne zvážiť komu dá prednosť počas hodiny Božieho milosrdenstva a čo sa týka zjavení a posolstiev viz.Danky - radšej prenechať na skúmanie, ktoré objasní o aké zjavenia sa jedná.
Späť