Vyhlásenie k údajným zjaveniam Panny Márie pri Brale (Sečovce) zo dňa:16.8.2004

08.06.2014 07:59

  

Mons.Milan Chautur a sr.Agáta (Emília Burejová)
 

 

V poslednom čase sa na duchovnej scéne rôznymi spôsobmi objavuje propagácia údajného zjavenia Panny Márie ct. sr. Agáte B., OSBM, pri Brale neďaleko Sečoviec. Ako hierarcha Gréckokatolíckeho apoštolského exarchátu, na území ktorého sa údajné zjavenia odohrávajú, dávam k tejto kauze nasledovné vyhlásenie:

V Katolíckej cirkvi veríme, že osobné (súkromné) zjavenia Presvätej Bohorodičky sú možné a Cirkev po dlhom skúmaní niektoré z nich oficiálne potvrdzuje za pravdivé. Súčasne platí, že takéto mariánske zjavenie nemôže priniesť niečo nové, lebo poklad Božieho zjavenia bol ukončený v Ježišovi Kristovi.
Z doterajšieho skúmania okolností údajných zjavení pri Sečovciach, obsahu ich posolstiev, ako aj duchovného ovocia pre pútnikov, nič nenasvedčuje na nadprirodzený pôvod zjavení. Naopak, vyjadrujem vážnu obavu, či v tomto prípade neide o vedomú manipuláciu niekoho s úprimným náboženským cítením po mimoriadnych zážitkoch túžiacich veriacich.
Doporučujem katolíkom Slovenska a najmä mládeži, aby sa namiesto organizovania púti k Bralu venovali dozrievaniu vo viere čítaním Svätého Písma, účasťou na sv. liturgiách a rozvíjaním osvedčenej mariánskej úcty. To je istá a správna cesta pre duchovný život a mravný pokrok každého z nás.
Týmto vyhlásením chcem predísť každému možnému nedorozumeniu a dištancujem sa od akejkoľvek inej interpretácie danej kauzy.

Košice 16.8.2004
+ Milan Chautur, CSsR, košický exarcha

www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2004081910

Späť