Svedectvo o.Jozo Zovko o medjugorských zjaveniach

03.06.2015 18:00


Farár Zovko, ktorý bol medžugorským farárom v čase začiatku zjavení Panny Márie, na vlastné oči videl viackrát Pannu Máriu. Tisícom pútnikov, ktorí prichádzajú do Medžugoria, podáva nasledujúce svedectvo: „V začiatkoch zjavení som prosil ľudí, aby nešli na Podbrdo. Keď sa priblížil čas zjavenia, všetci ľudia z kostola odišli. Ostal som v kostole úplne sám. Sedel som v tretej lavici a nevedel som, čo mám robiť. Čítal som si Sväté písmo. Keď som sa modlil, vo svojom srdci som počul mocný Kristov hlas, tak ako vy teraz počujete môj hlas: ,Choď von a ochráň deti´!“ Pod dojmom toho hlasu františkán automaticky vyšiel ku kostolným dverám a otvoril ich. Do náručia mu padli deti, ktoré bez dychu pribehli k nemu a povedali mu: „Polícia nás naháňa, skry nás!“ Rýchle ich odviedol na faru a zamkol v jednej z izieb.

Farár z Medžugoria Zovko: „Na druhý deň bol kostol plný ľudí. Počas modlitby sa v kostole zjavila Panna Mária. Najprv bola pri dverách kostola. Prerušil som modlitbu a pozdravili sme Pannu Máriu prekrásnou piesňou. Panna Mária prešla dopredu až pred oltár, všetkých požehnala a povedala: ,Ďakujem vám, že sa modlíte spoločne. Každý deň sa modlite spoločne...´

„Pamätám sa na jednu nedeľu, keď som tu bol ešte farárom. Po svätej omši sme spozorovali, že na Križevaci nebol kríž, že zmizol, akoby ho bol niekto ukryl. Matka Božia nám dala znamenie. Zastrela ho svojím závojom. Nevideli sme kríž, iba svetlo v podobe kríža. To mohli v týchto prvých dňoch vidieť všetci, čo boli na svätej omši.“

„Na vlastné oči som videl svetlo vychádzajúce z kríža na Križevaci a prúdiace smerom ku kostolu. Potom sa z toho svetla na oblohe vytvorili písmená MIR. Tie písmená sa pohybovali plynúc živo k nám ako svetlá nejakého vozidla.“

Späť