sv.Ján Pavol II. je v Nebi - videl ho viz.Ivan Dragičevič z Medjugorja

02.02.2016 22:44

 

Obnovte Cirkev

 

Milé deti Medžugoria!

Nech je pochválený Ježiš a Mária!

- Keďže celý svet je sústredený na mimoriadny život a smrť Svätého Otca Jána Pavla II., chcem sa touto úvahou o Ježišovej láske a svetle pre svet pripojiť k miliónom ľudí, ktorí si tohto mimoriadne obdivuhodného človeka ctia. 

Svätý Otec opustil túto zem v Ríme v sobotu 2. apríla 2005 o 21.37 hodine počas vigílie sviatku Božieho milosrdenstva, sviatku, ktorý sám ustanovil v apríli 2000. V to ráno, ako každého druhého v mesiaci, mala Mirjana Soldová zjavenie v novej budove komunity Cenacolo a s Pannou Máriou sa modlila za neveriacich. Počas zjavenia sme sa s veľkou vrúcnosťou modlili k Panne Márii a zverili sme ho do jej rúk.  Mirjana po zjavení povedala:

„Panna Mária nás všetkých požehnala svojím materinským požehnaním. Povedala, že najväčšie požehnanie, ktoré na zemi môžeme dostať, je od kňaza. Požehnala tiež náboženské predmety, ktoré sme priniesli. Potom Panna Mária povedala: V tomto čase vás pozývam, aby ste obnovili Cirkev. Ja som Panne Márii povedala: To je veľa čo od nás žiadaš. Budeme to môcť uskutočniť? Budeme toho schopní? Panna Mária odpovedala: Deti moje, ja budem s vami. Apoštoli moji, ja budem s vami a budem vám pomáhať. Obnovte sa, obnovte svoje rodiny, a potom bude všetko ľahké.“

Mirjana tiež povedala, že sa Panny Márie pýtala na Svätého Otca, ale Panna Mária neodpovedala. Miesto toho sa spolu za Svätého Otca modlili.

* * * * * * * *

- Ivan Dragičevič (jeden zo šiestich vizionárov) bol 2. apríla na misijnej ceste v Spojených štátoch. Na druhý deň 3. apríla, v nedeľu Božieho milosrdenstva, išiel na stretnutie do mesta Bangor v štáte Main a videl, že všetci prítomní boli hlboko dotknutí smrťou Svätého Otca. Ivan im povedal, že predchádzajúci deň, 2. apríla bol v jednej farnosti v NewHampshire, kde mal zjavenie.

Pre časový posun s Európu mal zjavenie len niekoľko hodín po smrti Svätého Otca. Povedal, že keď sa mu Panna Mária zjavila, bola ako vždy sama. Potom sa pri nej po jej ľavej strene zjavil Svätý Otec. Mal oblečené dlhé biele rúcho a mal zlatý plášť. Vyzeral veľmi mladý a Svätý Otec aj Panna Mária mali veľkú radosť. Panna Mária povedala Ivanovi: „On je môj syn, je so mnou!“ Ivan prítomným povedal, že bol taký ohromený, že takmer nemohol spať.

Ľudia, ktorí boli pri tomto jeho zjavení hovoria, že ešte nevideli Ivana takého šťastného.

* * * * * * *

- Keďže mala Vicka veľmi rada Jána Pavla II., zúčastnila sa v Ríme na jeho pohrebe (nechala doma dve deti s manželom Máriom). So Svätým Otcom sa stretla niekoľkokrát, keď k nemu priviedla chorých a handicapovaných pútnikov zo svojej vlasti na požehnanie.

Svätý Otec tiež Vicku požehnal, keď s Máriom ako mladomanželia po svadbe v Medžugorí išli do Ríma.

- Chcem poukázať na niečo krásne. Svätý Otec v sobotu večer tesne predtým než opustil túto zem, sa náhle obrátil k Námestiu sv. Petra a požehnal ľudí, ktorí sa na ňom zišli. Toto „Amen“ bolo jeho posledné slovo. A toto jeho požehnanie je dar, ktorý zanechal každému z nás.

* * * * * * *

Celá medžugorská farnosť slávila večernú svätú omšu za Svätého Otca. Všetky ostatné sväté omše boli zrušené, aby mohla celá obec priamo sledovať tento historický a jedinečný pohreb cez televíziu. Táto hlboká udalosť sa odrážala skôr v slávnostných tajomstvách ruženca než v bolestných tajomstvách.

* * * * * *

Mnohí z nás sa určite cítia sirotami, keď Ján Pavol II. nie je medzi nami. Ale okrem toho, že Svätý Otec je v nebi, nás napĺňa hlbokou radosťou aj to, že sa k nemu môžeme obracať priamo prostredníctvom modlitby. Nenecháme ho bez práce!

 

- Ako to Sv. Otec niekoľkokrát povedal (6. apríla 1995 verejne), ak by ho boli pozvali do diecézy, bol by navštívil Medžugorie. Teraz je jeho čas, aby prišiel!

Videnie, ktoré mal Ivan, je len letmým pohľadom na to, čo by mohol byť jeho úrad v Medžugorí.  Nezabudnem na deň, kedy som videla rukou písaný list Sv. Otca jeho priateľke Sofiji, ktorá žije v Krakowe. Bola to odpoveď na jej svedectvo o ovocí Medžugoria v jej živote, v ktorej jej Svätý Otec napísal, že aj on každý deň vo svojom srdci putoval do Medžugoria, aby mohol pripojiť svoje modlitby s modlitbami pútnikov, ktorí sa v Medžugorí zhromaždili.

* * * * * *

On je náš hrdina! Z neba bude mocným orodovníkom a pomôže plánom Kráľovnej pokoja.

* * * * * *

- Veľmi pekné bolo vidieť počas pohrebu Svätého Otca na Námestí sv. Petra všetky transparenty, na ktorých bolo napísané „Santo subito“ (Ihneď svätým). Podľa pravidiel Vatikánu, má pápež právo kanonizovať svätú osobu hneď po jeho/jej smrti bez toho, aby prebiehal normálny proces kanonizácie. O tomto pravidle väčšina veriacich nevie. Ak sa toto pravidlo nebude aplikovať v prípade Jána Pavla II., potom v ako prípade sa vôbec použije?! (Viď P. S.)

* * * * * *

Pripojme sa tiež k vizionárke Mariji, aby ďalší pápež bol tiež mariánsky!

 

Najdrahšia Gospa, radujeme sa s Tebou, ako sa Ty tešíš z prítomnosti svojho najmilšieho syna Jána Pavla pri Tvojom boku!

Prosíme, pomôž nám nasledovať jeho príklad. Urob každé z Tvojich detí Totus tuus, naplneného Tvojím vzácnym srdcom!

Sr. Emmanuela, Medžugorie,

9. apríla 2005

 

P. S. Kardinál Ratzinger na pohrebe povedal: „V okne domu Otca nás vidí a žehná nás.“ Poslednú vôľu Sv. Otca nájdete na stránke www.vatican.va.


 

Medžugorie: vizionárky  Marija Pavlovič-Lunettiová a Mirjana Dragičevič Soldová pre M ROSU

 

Pápež nás osobne prijal

 

V utorok 5.04.2005, dva dni po smrti Jána Pavla II., sa pre M ROSU o ňom vyjadrili medžugorské vizionárky Marija Pavlovič-Lunettiová a Mirjana Dragičevič - Soldová:

 

Podľa slov Marije Pavlovič - Lunettiovej odovzdala posolstvo od Kráľovnej pokoja aj pre Jána Pavla II. Prijal ju  biskup mesta Parma a predstavil ju pápežovi ako medžugorskú vizionárku.

„Panna Mária - Kráľovná Pokoja poslala po mne posolstvo pápežovi Jánovi Pavlovi II.„ - hovorí Marija - „Vtedy som mu osobne odovzdala list,  v ktorom bolo posolstvo Panny Márie. V posolstve okrem iného bolo, aby sme sa modlili za Svätého Otca pred Pannou Máriou a aby sme mu stále boli nablízku svojou láskou“, podotkla vizionárka Marija.

 

- Bol Svätý Otec blízky Medžugoriu?

Marija: „Pápež bol veľmi naklonený Medžugoriu. Jedna jeho známa mi priniesla jeho „Požehnanie“ a pred pätnástimi dňami mi jeden jeho kňaz priniesol ruženec, ktorý mi pápež osobne poslal. Ján Pavol II.  bol veľmi otvorený Medžugoriu a medžugorským posolstvám, to viem od jedného kardinála, ktorý mu bol veľmi blízky.“

- Ako komentujete tvrdenia vizionára Ivana Dragičeviča ktorý hovorí, že videl Svätého Otca s Pannou Máriou počas pravidelného zjavenia?

Marija: „Nikdy som o tom ani nepochybovala. Svätý Otec bol veľký, veľký svätý človek. Pamätám si na samotný začiatok zjavení, keď nám Panna Mária povedala, že pápež  Ján Pavol II. je jej milovaný syn. A že ona si ho vyvolila pre túto dobu. On skutočne celý patril Panne Márii, a to oznamovalo aj jeho heslo „TOTUS TUUS“. Celý tvoj. A naozaj bolo cítiť, že sa Panna Mária a pápež obracali k ľuďom tými istými slovami na obrátenie. My sme sa stále spoločne s Pannou Máriou modlili za jeho zdravie. Modlili sme sa tak, ako to on povedal na samotnom začiatku – aby sa Božia vôľa stala a splnila s ním i s jeho životom.“ 

 

Vizionárka Mirjana Dragičevič-Soldová sa so Sv. Otcom  Jánom Pavlom II. stretla v roku 1987. O stretnutí hovorí:

„Bola som v Ríme s jedným talianskym kňazom. A keď sme boli v Bazilike sv. Petra, pápež práve prechádzal chrámom a žehnal prítomných. Požehnal aj mňa a šiel ďalej. Potom mu tento kňaz, ktorý bol so mnou povedal:

„Tu je Mirjana z Medžugoria“. Pápež sa vrátil,  pohladkal ma po tvári a znovu požehnal.“

Dostala odkaz, aby na druhý deň prišla do Castel Gandolfo pri Ríme, pretože tam pápež prijme mladých zo Splitu. Bolo jej povedané, že má prísť s nimi, aby mohla byť trochu osamote so Svätým Otcom:

„Pýtal sa ma na všetko, čo sa týka Medžugoria - hovorí Mirjana o tomto stretnutí - Čo sa tu deje, ako to prebieha, medžugorské posolstvá... A potom mi povedal tieto slová: „Keby som nebol pápež, už by som bol v Medžugorí“.

Odporúčal mi, aby som poprosila pútnikov o modlitby na jeho úmysel a aby sme mu chránili Medžugorie.

Na otázku, či má ešte nejaké zážitky v súvislosti so Svätým Otcom, Mirjana povedala:

„Niektorí biskupi mi povedali, že keď sa stretli so Sv. Otcom, on im odporúčal Medžugorie a podporoval ich v tom, aby do Medžugoria šli. Hovoril im, aby pomohli ľuďom pochopiť vieru v Boha.“

Oľga Merkovičová, Medžugor

www.magnificat.sk/old/mrosa/0505/medzugorie.htm

Späť