Skupina talianskych a francuzskych lekarov o zjaveniach v Medjugorí

03.06.2015 18:03

Skupina francúzskych lekárov z Montpelieru v roku 1984 trikrát prehliadla vizionárov, aj pri zjaveniach. Lekári podali nasledovné vyjadrenie: „Výsledok naznačuje, že títo mladí ľudia sú normálni, zdraví na duchu i na tele. Nemajú žiadne príznaky epilepsie, traumy alebo hypochondrie. Nevyskytuje sa u nich ani hystéria alebo katalepsia. Extázy vizionárov nie sú patologické a vizionári nič nepredstierajú.“

Pre tých, ktorí tvrdili, že sa jedná o kolektívnu halucináciu, dal odpoveď v „Il tempo“ prof. Emilio Sarvadio: „Stačí si otvoriť ktorékoľvek ľubovolné dielo z psychiatrie, aby bolo jasné, že v psychiatrickom rámci pravá halucinácia je vždy individuálnou skutočnosťou a že nie je prípustné, aby viac osôb malo opakovane identické halucinačné zážitky.“

Prof. Joyeux, predseda šesťčlennej komisie odborníkov, ktorá skúmala vizionárov (komisia zverejnila výsledky svojej práce v Paríži 1987), sa vyjadril: „Skúšky ukazujú, že patričná osoba pri zjavení prežíva autentickú skutočnosť.“ Prof. Joyeux nadvihol počas zjavenia Jakova, ale Jakov nereagoval. Tento pokus je zachytený aj na videokazete.

Počas videnia vsunuli deťom pred oči biely kartón. Deti pritom videli Pannu Máriu tak isto jasne.

Mirjana vypovedala pravdu, aj keď ju zhypnotizoval MUDr. Stopar, univerzitný profesor, ktorý bol do Medžugoria vyslaný v novembri 1982 svetovým ústredím pre parapsychológiu v Londýne. Ten previedol psychické vyšetrenia so záverom, že vizionári sú celkom psychicky zdraví.

Encefalogramy robené na vizionároch počas zjavenia vykazujú, že sa nejedná o sen ani o epilepsiu.

V septembri 1985 prezrela vizionárov skupina talianskych lekárov A.R.P.A. Bol to tím 20 odborníkov, prírodovedcov a teológov. Výsledky vyšetrovaní zverejnili v Miláne v roku 1986. Dospeli k tým istým výsledkom, ako francúzski lekári. Členovia komisie lekárov združenia A.R.P.A. informovali pápeža Jána Pavla II. o vedeckých výsledkoch po vyšetreniach šiestich medžugorských vizionárov nasledovne: „Neexistuje prirodzené vysvetlenie týchto javov.“

Najväčším dôkazom, že deti neklamú, je taliansky lekár Primo Martinuzzi. Po prehliadke vizionárov sa rozhodol stať kňazom. Napriek tomu, že v tom čase bol už zasnúbený, porozprával sa so svojou snúbenicou a v roku 1991 bol vysvätený za kňaza.

Späť