Púť: Ružomberok - Dechtice 7.12.2014

21.10.2014 13:08

Púť: Ružomberok - Dechtice 7.12.2014

Panna Mária si priala, aby ľudia prichádzali ku krížu v Boričkách, kde sa predstavila ako preblahoslavená 

Panna Mária -  KRÁĽOVNÁ POMOCI. 

 

 "Moje drahé deti!

Deti, radujte sa, lebo prichádza Božia láska. Radujte sa, lebo i Boh sa raduje a všetci svätí v nebi. Deti, nebojte sa, lebo prichádza na zem Kristus. Ďakujem, že ste prijali moje pozvanie." 19.12.1996

 

"Moje deti! 
   Prichádza milostivý čas, v ktorom budeme sláviť Ježišovo narodenie. V tú tichú a svätú noc, keď budete hľadieť na môjho Syna túliaceho sa v mojom náručí, pripomeňte si, že ho chcem položiť do jasieľ vašich rodín. Želám si, aby ste zakúsili neopísateľnú radosť, že to malé betlehemské dieťa je vašim Spasiteľom. Keď budete čítať z Božieho slova o zázraku Jeho narodenia, naplňte sa modlitbou vďakyvzdania. S radosťou v srdciach oslavujte milujúceho Boha za to, že pokojom obdarúva tých, ktorí sú dobrej vôle. Ako vaša milujúca matka túžim po tom, aby vaše rodiny nanovo objavili vzácny Boží dar a ním je Božie slovo, ktoré je stále živé a prináša život tým, ktorí kráčajú podľa neho. Ak sú vaše rodiny zranené a zmätené, hľadajte pravdu a svetlo v Božom slove, ktoré vás vovedie do kráľovstva betlehemského dieťaťa, do kráľovstva lásky, radosti a pokoja. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca." 15.12.2013 

 

 

Späť