Proroctvo Edsona Glaubera o troch 7-ročných obdobiach

10.10.2020 18:05

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

Preklad článku a videa „Did We Just Enter The Third Period?“ z gloria.tv

(https://gloria.tv/post/FPvfjAoqVqsm6KMfiste2LuEA)

 

 

Vstupujeme do Tretieho obdobia?

 

„Akcie proti pápežovi“

Vo februári tohto roku (2020) zverejnil Glauber obsah videnia, ktoré sa, podľa neho, udialo v novembri 2015. Zjavenie hovorí o troch obdobiach. Prvé obdobie začalo v roku 2005. Toho roku bol za pápeža zvolený kardinál Ratzinger. Panna Mária, podľa Glaubera, označila nasledujúcich sedem rokov – obdobie Benediktovho pontifikátu – za „akcie proti pápežovi.“

 

Aj Eucharistia a kňazstvo

Druhá sedemročná perióda začala podľa Panny Márie po roku 2012. Išlo teda o roky 2013 až 2019 (ak 7-ročné obdobie začalo v roku 2013, potom skončí v roku 2020 a nie 2019 – pozn. prekl). V roku 2013 bol do pápežského úradu zvolený kardinál Bergoglio. Panna Mária varovala, že v tomto období sa proti viere, dogmám a učeniu cirkvi rozmohne zmätok a falošné učenia. Vysvetlila, že aj kňazstvo a Eucharistia budú predmetom týchto útokov.

 

Závažné udalosti

Treťou periódou je teda sedemročné obdobie po roku 2019. Toto obdobie začína práve teraz a skončí v roku 2026 (skôr 27 – p.p.). O tejto dobe Glauber hovorí, že bude plná závažných udalostí v cirkvi, trasúcich sa základoch, vnútornom štiepení; hovorí o delíriu mnohých ľudí, o veľkej strate viery v samotnej cirkvi, po čom budú cirkev ľudia húfne opúšťať. Veriaci budú zrádzaní, prenasledovaní, umlčiavaní a zabíjaní po celom svete. Len tretina z nich ostane. Pán očistí svoju cirkev a svoj ľud skrze perzekúcie a krviprelievanie kvôli strašným hriechom do ktorého svet a cirkev upadli.

 

(Viac od Edsona tu: https://afterthewarning.com/messages-from-heaven/edson-glauber)

Späť