Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo. 01/07/2017

23.07.2017 11:18

 


Posolstvo dané Lellovi Pannou Máriou pre ľudstvo.
01/07/2017

Drahé detičky moje, aj dnes prichádzam medzi vás, aby som vás viedla k môjmu synovi Ježišovi.
Detičky moje, modlite sa, modlite sa, modlite sa; iba tak sa vy stále viac budete môcť zaľúbiť do pravdy.
Sú mnohí tí, ktorí majú túžbu ísť po ceste svätosti; nebojte sa, detičky moje, svedčiť o pravde.
Ponúknite sa, ako odprosovači za tých, ktorí urážajú Boha dôsledkom hriechu, ktorý žije v nich!

Povzbudzujem vás, deti moje drahé, aby ste boli svetlom vo svete, aby ste boli nádejou pre tých, ktorí ju strácajú a už neveria v pokoj.
Detičky drahé, apoštoli moji, vy čo ste nová generácia, nenechajte sa znechutiť tými, čo zanechávajú cestu, ktorú im Boh vyznačil;

túžim, aby rodiny boli jednotné, aby ste vy boli svedkami pravej viery a, aby ostatní, vašim prostredníctvom, videli dielo, ktoré Boh koná vo vás; iba tak sa dajú rozpoznať diela, ktoré Boh koná vo vašom živote.

A vy, čo hovoríte, že milujete, ale nežijete, ako svetlo sveta, nemôžte zakúsiť pravý pokoj; povzbudzujem vás, detičky moje, aby ste sa zriekli všetkého toho, čo neprichádza od Boha. Buďte príkladom pre vaše deti, správajúc sa, ako práve Božie deti; je nevyhnutné žiť život pokory!
Deti moje drahé, nemôžte byť mojimi apoštolmi, ak nežijete prikázania, ktoré Vám boli dané; žijúc, každý deň, vaše áno. Vedzte, detičky moje, že nieste sami; ja vás povediem, aby ste našli pokoj, ktorý Vám svet nevie dať. Môj syn Ježiš Vám daroval Ducha Tešiteľa, vzývajte ho, s pomocou mojich synov pastierov!
Ďakujem Vám, že ste odpovedali na moje volanie. Žehnám vás všetkých.


( preložil D.R. )

www.incamminoconmaria.it/slovacco-87.html
Späť