Posolstvá z Litmanovej

14.02.2016 09:39

 

Posolstvá Panny Márie z Litmanovej

5. august 1990

Bol prvým dňom, keď sa Ivetka Korčáková (11-ročná), Katka (12) a Miťko (9) Češelkovci z Litmanovej vybrali do hory. Šli zbierať čučoriedky a opekať slaninu. V poobedňajších hodinách, keď sa v dedine konala sv. omša, počuli v blízkosti miesta, kde kládli oheň, praskanie. Praskanie slablo, inokedy silnelo. Odišli do senníka (majdan), kde si ľahli na posteľ, lebo boli unavení. Vtom Katka počula, akoby niekto vonku chodil okolo senníka. Skríkla na Ivetku, aby zatvorila dvere, pretože sa bojí. Zatvorili teda dvere, ale zasa počuli, akoby niekto na dvere hádzal plechovku. Zvuky boli čoraz silnejšie a deti sa stále báli. Búchanie zosilnelo, ako keď niekto spustí zo skaly veľa dreva (podľa slov detí). Boli vystrašené. Vtom sa ozval Miťko: "Pomodlime sa, lebo otec duchovný hovoril na náboženstve, že keď sa bojíme, máme sa modliť."
Pomodlili sa trikrát Otčenáš, Zdravas, Zlatý otčenáš (gréckokatolícky) k anjelovi strážcovi, lebo to bolo všetko, čo vedeli. Miťko sa modlil ešte ďalej, keď Ivetka vyslovila prvýkrát svoju "strelnú" modlitbu: "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť!" Začali sa medzi sebou rozprávať o tom, že Katka začne chodiť na náboženstvo, do kostola a že pôjde na sv. spoveď. V strede izbičky zrazu zažiarilo svetlo a v ňom sa zjavila Panna Mária. Videli, ako si sadla na lavičku a počúvala ich. Deti začali ľutovať svoje previnenia a sľubovali, že budú chodiť do kostola. O Panne Márii však nepadlo ani slovo, pretože si mysleli, že majú od strachu vidiny. Nakoniec Katka povedala:
"Iveta, nevidíš niečo na lavičke?"
"Vidím Pannu Máriu" - odpovedala Ivetka.
"Aj ja Ju vidím" - hovorí Katka.
Dievčatá si Ju navzájom opísali a všetko sa zhodovalo. Deti sa rozhodli, že celý týždeň budú chodiť do kostola. Keď zistili, že je už veľa hodín, pobrali sa domov. Panna Mária ich mlčky sprevádzala asi dva kroky za nimi. Pri kríži blízko dediny si kľakla a prežehnala sa. V dedine medzi domami sa začala strácať. Mala oblečené biele šaty, modrý plášť, modrý priesvitný závoj, na hlave korunu a v rukách ruženec. Zdalo sa, akoby sa stále potichu modlila. Vystrašené deti prišli domov a všetko povedali rodičom. Nikto im neveril. Keď to oznámili pánovi farárovi, zakázal im to rozširovať.
Koncom augusta dievčatá opäť vyšli na horu, kde sa im v majdane po modlitbách Panna Mária opäť zjavila.

1. október 1990

Obidve dievčatá videli Pannu Máriu. Ivetka jasne, Katka hmlisto.

2. október 1990

Na hore Zvir bola iba Katka a Ivetka. Oznámili: "Videli sme Pannu - bola veľmi veselá. Povedala nám, že počas celého októbra Ju neuvidíme, lebo sa bude modliť za obrátenie hriešnikov. Panna Mária prosila, aby sa sem chodievali modliť sv. ruženec ľudia z celého Slovenska, lebo Ona je tu vždy prítomná. Potom nás sprevádzala cestou domov."

1. novembra 1990

Na hore bola iba Ivetka. Videla Pannu Máriu vynárať sa z hmly, skromne oblečenú a bosú. Na požiadanie miestneho kňaza sa Ivetka spýtala Panny Márie na dôvod zjavení a čo si od nich žiada. Panna Mária odpovedala:
"Chcem vám odovzdať posolstvo pri svätej omši, ktorá by sa tu mala konať. Na prijatie tohto posolstva by ste mali byť prítomné obidve s čistým srdcom..."

4. november 1990

Obidve dievčatá videli Pannu Máriu vynárať sa z hmly. Povedala im, že by bola rada, keby sv. omša bola slúžená na počesť Jej Nepoškvrneného Srdca. V izbičke senníka bolo mnoho ľudí a dievčatám prišlo zle. Odišli sa umyť k studničke a opäť si kľakli na pôvodné miesto. Znovu uvideli Pannu Máriu, ale len slabo. Panna Mária im povedala:
"Preto ma tak slabo vidíte, lebo máte srdcia poškvrnené hriechom. Nech si ľudia berú vodu zo studničky, Ja sama som ju požehnala."
Potom kázala dievčatám, aby sa pozreli na tváre okolostojacich ľudí a ukázala im, ako ich Ona vidí. Keď tak urobili, videli, že všetci ľudia mali špinavé tváre na rozdiel od Panny Márie, ktorá žiarila čistotou. Bolo to po prvom piatku v mesiaci, keď ľudia chodia väčšinou na spoveď, aby sa očistili. Panna Mária akoby chcela ukázať, že sa nedokonale spovedajú. Potom sa dievčatám stratila.

11. november 1990

Na hore Zvir bola slúžená sv. omša. Po nej sa dievčatám zjavila Panna Mária a povedala, aby pri prijatí Jej posolstva zostali v miestnosti iba kňazi. Potom povedala:
"Nemôžem sa pozerať na hriechy Slovenska. Moje deti majú príliš veľa všetkého, a preto si nectia môjho Syna, ani mňa. Môj Syn zošle na Slovensko pohromu. Ale ak sa ľudia obrátia a začnú sa vrúcne modliť, bude sa pohroma odďaľovať".
Panna Mária bola smutná a dodala:
"Toto posolstvo rozširujte po celom Slovensku a prosím, aby sa celé Slovensko chodilo modliť na horu, ktorú som Ja posvätila."

18. november 1990

Ivetka a Katka videli Pannu Máriu s malým Ježiškom na rukách. Ježiško veľmi plakal. Panna Mária povedala:
"Tento národ nie je ochotný obetovať sa tak ako sa Ježiš obetoval aj za tento národ."
Panna Mária zopakovala predchádzajúce posolstvo dodala:
"Ľudia majú všetkého mnoho a kvôli hmote sú ochotní aj zabíjať. Veď Ježiš učil, že sa máme navzájom mať radi a že si máme všetci všetko odpustiť. Toto posolstvo rozširujte po celom Slovensku."
Nakoniec Panna Mária povedala, či ešte nedala dostatočne najavo, že Jej príchod nie je lož, ale pravda - keď sa na Zvir nechodí viac ľudí modliť.

21. november 1990

Panna Mária sa zjavila celá v bielom. V rukách držala biely ruženec. Zopakovala druhé varovanie, že Ježiš sa obetoval za národ a učil, že ľudia sa majú mať navzájom radi a odpúšťať si. Ale na Slovensku to tak nie je. Ľudia sa ženu len za materiálnymi hodnotami na úkor blížnych. Panna Mária povedala, že ešte stále je prítomných veľmi málo ľudí.

25. november 1990

Ivetka hovorí: "Videli sme Pannu Máriu vynárať sa z hmly, neskôr už jasne, oblečenú v modrom, s modrým ružencom v rukách. Jej pohľad bol milý. Dala nám odkaz pre duchovného otca, aby sa v nedeľu konala na hore svätá omša. Nech pozve kňazov zo všetkých farností a aby boli bez strachu, že k tomu im pomôže Duch Svätý. Panna Mária povedala, aby svätá omša bola konaná na počesť Jej a Jej Syna, a poďakovala sa nám za to."

2. december 1990

Katka a Ivetka hovoria: "Po skončení modlitby "Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť", videli sme vynárať sa z hmly obrysy postavy, tvár, korunu, šaty. Panna Mária bola oblečená v bielom, mala šaty so zlatým lemovaním a priesvitný závoj. Spýtali sme sa Jej, ako sa volá. Tá krásna žena nám povedala:
"Ja som Nepoškvrnená Čistota."
Na otázku, odkiaľ prišla, sme dostali odpoveď:
"Ja prichádzam z Neba."
Ďalej dodala:
"V sobotu bude môj sviatok (8. decembra, Nepoškvrneného Počatia Panny Márie). Bola by som rada, keby sem ľudia prišli a túto púť zasvätili môjmu Synovi."
Počas otázok sa Panna Mária usmievala. Potom povedala, aby sme zopakovali posolstvo, lebo prišlo mnoho nových ľudí, ktorí ho ešte nepoznajú a znova odporúčala modliť sa svätý ruženec. Nakoniec sme prosili Pannu Máriu o vyliečenie chorých a ich príbuzných. Panna Mária odpovedala:
"Na uzdravenie z telesnej i duševnej choroby je potrebné denne sa modliť celý svätý ruženec (radostný, bolestný i slávnostný), postiť sa v stredu aj v piatok a piť vodu z prameňa na hore. Príčinou každej choroby je hriech."
Potom dodala, že chorí budú uzdravení, ale nie všetci.

8. december 1990

Katka a Ivetka: "Videli sme Pannu Máriu vynárať sa z hmly podobe sediacej postavy. Bola oblečená v bielom a mala biely závoj. V zopätých rukách držala bielu ľaliu, znak čistoty. Pozerala sa na nás šťastným pohľadom. Boli sme z toho nadšené. Prehovorila k nám slovami:
"Svätú omšu, o ktorú som už raz prosila - teraz žiadam. Nech je tu na mojom obľúbenom mieste v deň narodenia môjho Syna, aby tu ľudia prijali Telo a Krv Ježiša Krista."
Pýtali sme sa Jej, ako tam budeme chodiť, keď príde sneh a mráz. pretože tu bývajú kruté zimy. Panna Mária odpovedala:
"Nebojte sa ani snehu, ani mrazu a vetra, a príďte ku Mne. Veď Ja som ešte nikomu neublížila, len pomohla."
Povedali sme Jej, že ľudia nám nechcú veriť, že sa nám tak často zjavuje. Panna Mária na to odpovedala:
"Zjavím sa toľkokrát, koľko to bude potrebné."

9. december 1990

Ivetka: "Pomodlili sme sa všetky modlitby ako obvykle a hneď na to sa nám ukázala silná žiara, v ktorej sme videli obrysy Panny Márie. Celá žiarila, ale najviac žiarila Jej koruna. Mala roztvorenú náruč, a z rúk Jej žiarilo jasné svetlo. Spýtala som sa Jej, či by neurobila nejaký viditeľný zázrak, aby nám ľudia verili a prichádzali sa sem modliť sv. ruženec. Panna Mária zvážnela a odpovedala:
"Zázrak príde v pravý čas."
Potom v tej krásnej žiare odišla.

16. december 1990

Ivetka: "Nakoľko sa duchovný otec kázal spýtať, spýtala som sa na začiatku, čo by mali ľudia robiť, aby boli sviatky Vianoc radostné, aby sa prežili v šťastí. Panna Mária povedala:
"Na to všetko je potrebné, aby všetci ľudia vykonali pokánie a aby sa modlili svätý ruženec. To im bude zárukou prežitia krásnych a radostných sviatkov."
Keď Panna Mária hovorila o pokání, ukázala rukou na srdce.

23. december 1990

Ivetka: "Videli sme Pannu Máriu, a povedala nám, že za krátky čas príde viditeľné znamenie. Pýtali sme sa Jej, prečo vždy odporúča modliť sa sv. ruženec. Odpovedala:
"Ja som Nepoškvrnená Čistota, ale aj Kráľovná svätého ruženca. Kto sa modlí ruženec, vyprosuje si zároveň všetky potrebné milosti."

24. december 1990

Dievčatá prosili Pannu Máriu o požehnanie pre kňazov. Ona sa iba usmiala a akoby prikývla na znak toho, že ich bude ochraňovať. Potom im povedala:
"Na narodenie môjho Syna nech majú ľudia čisté srdcia, aby v nich mohol Ježiško prebývať, a aby Ho mohli počas týchto sviatkov prijímať do čistých sŕdc."

25. december 1990

Sviatok narodenia Ježiša Krista
Ivetka: "Chceli sme sa opýtať Panny Márie, či nás má rada, ale nevedeli sme, ako na to. Ona to však vedela aj bez otázky a odpovedala nám sama:
"Mám rada všetkých ľudí, ktorí sa modlia ruženec, ale aj tých, ktorí ma urážajú."
Povedala, aby sme ešte zopakovali to, čo povedala na Štedrý večer a dodala:
"Nie je podstatné, aby ste mali plné stoly. Nie preto sa Ježiško narodil v chudobnej maštali, ale podstatné je to, aby ste mali u Boha mnoho dobrých skutkov."

26. december 1990

Panna Mária dievčatkám povedala:
"Víchrica, ktorá bola včera večer bola skúškou, či ľudia prídu na horu, či pamätajú na predchádzajúce posolstvo, keď som im povedala, aby sa nebáli snehu, ani mrazu a vetra a prišli ku mne. Veď som ešte nikomu neublížila, len pomohla."

30. december 1990

Dievčatá sa spýtali Panny Márie, čo by si priala. Odpovedala:
"Dajte urobiť medailóniky, na ktorých bude na jednej strane moje meno, ktoré som vám povedala, ale len začiatočné písmená. Pod ním moje Nepoškvrnené žiariace Srdce a biela ľalia - znak mojej čistoty. Na druhej strane nech som Ja s mojim Synom v náručí. Tie nech nosia len tí ľudia, ktorí majú úctu ku Mne a ku môjmu Synovi. Kto bude nosiť tento medailón, ctiť moju čistotu a vzývať moje meno - Nepoškvrnená Čistota, tomu vždy pomôžem, keď ma poprosí o pomoc."
Dievčatá potom prosili o požehnanie sv. Cirkvi a všetkých rehoľných sestričiek. Panna Mária nič nepovedala, iba sa milo usmiala. 

 

5. január 1992

"Moje drahé deti!
Tak málo do modlitieb vkladáte lásku... Môj Syn všetko robil s láskou. Teraz sa vám môj Syn ponúka a vy ho toľkokrát nechcete prijať. Modlím sa za to, aby ste viac načúvali Bohu, čo od vás chce, lebo nie vždy chce Boh to, čo chce človek."

9. február 1992

"Moje drahé deti!
Zabúdate na pokoru. Pokoru nedokázal pochopiť iba Satan. Moje drahé deti, snažte sa byť pre každého Božou milosťou. Modlite sa svätý ruženec a modlite sa za mládež, lebo je to veľmi potrebné!"

8. marec 1992

"Moje drahé deti!
Chcela by som, aby ste tento mesiac viac rozmýšľali nad utrpením môjho Syna. Môj Syn vás pozýva, aby ste šli cestou, na ktorej teraz stojí On. Buďte viac jednoduchí a viac sa modlite."

5. apríl 1992

"Moje drahé deti!
Môj Syn vás pozýva. Choďte k Nemu, a zažijete pravé šťastie a pravý Pokoj. Moje drahé deti. Tak veľmi by som vás chcela viesť! Otvorte mi svoje srdcia a zažijete pravý pokoj a pravé šťastie. Ďakujte za kríž..."

3. máj 1992

"Moje drahé deti!
Som veľmi šťastná, že ste sem prišli. Chcela by som, aby sme sa tento mesiac spojili v modlitbách svätého ruženca. Deti moje, veľmi by som chcela byť prítomná vo vás a tak vám pomáhať dostať sa do nebeského domova."

7. jún 1992

"Moje drahé deti!
Tak veľmi vás milujem! Chcela by som žiť spolu s vami ako vaša Matka. Ste takí prázdni - a Ja by som vás chcela naplniť. No musíte sa mi otvoriť modlitbou..."

5. júl 1992

"Moje drahé deti!
Žite večnú pravdu! Ochraňujte si duchovné zlato! Tí, ktorí si myslia, že keď majú zlato zeme, majú všetko - nemajú nič, a sú v tme. Žite tak, aby ste žili večne!"
Ivetka záverom posolstva povedala: "Chcem vám povedať, že Panna Mária dnes bola šťastná."

8. august 1992

"Moje drahé deti!
Prišiel čas, aby som vám povedala: Choďte do domu nášho Otca a tam Ho oslavujte svojím srdcom, lebo v tom je ukryté vaše šťastie."

6. september 1992

"Moje drahé deti!
Staňte sa malými, aby ste raz mohli byť veľkí. Naplňte sa radosťou z modlitby, aby ste potom mohli roznášať pokoj."

4. október 1992

"Moje drahé deti!
Ste dušou veľmi chorí a vaše telo si na túto chorobu zvyklo, pretože nepoznáte, čo je to Boh a čo znamená Boha stratiť. Modlite sa, aby ste sa vyliečili."

8. november 1992

"Moje drahé deti!
Prosím vás, modlite sa... Ani neviete, ako veľmi vám to pomôže. Máte tak málo času! Moji drahí, staňte sa deťmi, lebo iba deti budú vedieť, čo je modlitba."

6. december 1992

"Moje drahé deti!
Ste tak srdcom prázdni, a vaše životy sú nenaplnené. Ani neviete, čo strácate každým odmietnutím Božej prítomnosti... Jedine Boh vás môže naplniť - preto verte v Jeho silu a v Jeho pomoc. A potom všetko, čo sa zrodí vo vás, bude dobré." 

 

3. január 1993

"Moje drahé deti!
Vojdite do mojej pokory a Ja vás naplním láskou svojho Syna, pretože iba tak dokážete prijať každú milosť a dokážete sa modliť každou svojou myšlienkou a skutkom. A tak sa stanete dokonalým obrazom nášho Otca."

7. február 1993

"Moje drahé deti!
Prosím - prijmite Pokoj môjho Syna! Ani len neviete, aké dôležité je pre vás plniť Božiu vôľu. Ten, kto žije Božiu vôľu, žije lásku. Ten, kto má lásku, má všetko. Modlite sa, aby ste prijali Pokoj a Lásku."

7. marec 1993

"Moje drahé deti!
Milujem vás a prosím vás o vašu modlitbu. Prosím, modlite sa jeden za druhého, pretože len skutočnou modlitbou dokážete pochopiť vzťah bratov a sestier v Ježišovi.
Príďte ku Mne a začnite nový život s naším Otcom, život radosti. Modlím sa za vás a čakám na vašu veľkú túžbu po mne a mojom Synovi."

4. apríla 1993

"Moje drahé deti!
Znovu vás prosím, zmeňte svoj život a úplne ho obetujte Bohu, pretože len tak sa váš život stane večným. Ó, deti, naučte sa hovoriť toto: "Staň sa Tvoja Svätá Vôľa všade a vo všetkom, lebo v Tebe je ukrytý večný Pokoj." Modlite sa to až dovtedy, pokiaľ nepochopíte, že srdcom každej duše je pokoj."

9. máj 1993

"Moje drahé deti!
Som veľmi potešená, že ste sem prišli v takom počte. Prišla som vás poprosiť - ani len neviete, koľko tento svet potrebuje obety. Prosím, prinášajte obety za druhých láskou. Úplne sa darujte Ježišovi."

6. jún 1993

"Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ja, vaša Mama. Moje detičky, začnite sa, prosím vás, skutočne rozprávať s naším Otcom. Začnite sa viac rozprávať s Otcom ako o Otcovi, aby vaše slová boli sväté, aby vaše slová robili zázraky. Ježiš chce cez vás robiť zázraky. Miluje vás a čaká..."

4. júl 1993

"Moje drahé deti!
Žehnám vás... Malé duše, zdvojnásobte svoje modlitby a začnite sa skutočne postiť. Ani len neviete, ako potrebujem vaše modlitby a pôsty na obrátenie poblúdilých! Prosím, pomôžte mi!"

Potom, po malej odmlke dodala:
"Nech Pokoj Boží bude s vami."
Po oznámení tohto posolstva Panny Márie prítomným Ivetka Korčáková dodala: "V mene Panny Márie by som vás všetkých chcela pozvať na augustovú prvú nedeľu. Ešte raz zdôrazňujem - v mene Panny Márie a úplne všetkých."

8. august 1993

"Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Milujem vás a nekonečne túžim po vašej spáse. Dnešný deň som zvlášť posvätila mojimi a vašimi modlitbami, ktoré ste obetovali na môj úmysel.
Dnes, cez Pána Lásky a cez moje Nepoškvrnené Srdce prúdi more milosti pre vás. Duša, prijmi lásku, v ktorej a pre ktorú si bola stvorená. Duša, nikdy neodmietaj priazeň svojho Pána, ktorý ťa tak šialene miluje. Prijmi milosti, ktoré dnes boli pre teba pripravené!"

Po tlmočení posolstva Panny Márie prítomným pútnikom Ivetka Korčáková dodala:
"Teraz môžeme spoločne poďakovať, nezáleží na tom, akého sme vyznania. Našej Mame na tom vôbec nezáleží, lebo Ona miluje rovnako nás všetkých. Teraz poďakujme všetci spolu za tie veľké milosti, ktoré pre nás v tento deň pripravila.
Panna Mária povedala, že táto nedeľa bude niečím výnimočná pre každého z nás. To môže byť veľmi, veľmi výnimočné, ak prijmeme tie milosti a tento deň bude výnimočným pre každého z nás, lebo Panna Mária nás miluje."

5. september 1993

"Moje drahé deti!
Moji milovaní... chcela by som v týchto dnešných časoch byť zvlášť pri vás. Začnite žiť radosť! Ako vás môžem urobiť šťastnými, pokiaľ vy sami nechcete začať?
V mene Najsvätejšieho Boha Vás prosím - zmeňte svoj život! Svoj starý život darujte do môjho Srdca a učte sa od môjho Syna žiť večne. Ste hlboko v mojom Srdci a mojich modlitbách..."

7. november 1993,

Prešov
"Moje drahé deti!
Milujem vás a som šťastná, že som sem mohla prísť. Chcela by som vám povedať, že Kráľ lásky by bol rád, keby ste v týchto časoch zvlášť rozjímali o Jeho veľkých bolestiach. On cez tieto veľké bolesti chce kriesiť vaše duše a oživiť vašu vieru. Chcela by som byť zvlášť pri vás v každom momente vášho života. Viac uvažujte nad mojimi slovami. Nad slovami svojej Mamy."

5. december 1993

"Moje drahé deti!
Moje detičky, ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcela by som vám dať veľa mimoriadnych milostí v tomto čase. Ale nechajte, aby vás Ježiš urobil slobodnými. Nedopustite, aby nepriateľ uberal z vašej slobody, za ktorú bolo vyliatej toľko presvätej Krvi Kristovej.
Slobodná duša je duša dieťaťa. Bolo by mi milé, keby ste sa v tento mesiac zvlášť snažili stať sa deťmi.
Som pri vás, aby som vám pomáhala prijímať Chlieb večného života." 

 

8. januára 1995

Moje drahé deti!
Znovu vám chcem povedať: Ďakujem vám, že ste sem prišli, nech ste sem prišli s akýmkoľvek úmyslom. Prosím, darujte mi vaše problémy a starosti, lebo iba Boh vás vie od nich oslobodiť. Modlite sa túto modlitbu:
" Bože, odovzdávam Ti celú moju minulosť, vkladám do teba celú moju budúcnosť. Ďakujem Ti za dnešok, ktorý mi dávaš. A Ďakujem Ti preto, lebo si so mnou a môžem sa radovať, lebo viem, že Ty si ma nikdy neopustil."
Prosím - proste Boha o to, aby vám dal pochopiť túto modlitbu. A tak vaše srdce zaplaví jednoduchá, detská radosť každý deň.

5. februára 1995

Katka: Sláva Isusu Christu
Modlime sa spolu za to, aby sme dokázali rozdávať v láske slobodu iným ľuďom, lebo iba tak sa môžu upevniť vzťahy medzi nami. Vaším poslaním je milovať.
Moje drahé deti!
Chcem vám povedať, že si vážim vašu obetu, ktorú sem prinášate a nesmierne sa radujem z každej vašej obety, prinesenej z lásky pre iných. Pozerám do vašich sŕdc. Chcem vám povedať toto: Že poslaním každého jedného z vás je milovať, pretože na to je určený život, a len láska dokáže dať plnosť vášmu životu. Prichádzam vás prosiť o vaše áno, o vašu úprimnú túžbu po Bohu.

5. marec 1995

Moje drahé deti!
Prosím, rozmýšľajte viac o mojich posolstvách. Prosím Boha o jedinú vec. A to, aby vo vás nechal svoj pokoj. Tento čas je zlodejom pokoja. Prosím, povedzte Bohu: "Milujem a preto ľutujem. Milujem a preto odpúšťam. Milujem a to je môj pokoj".

9. apríl 1995

Moje drahé deti!
Milujem vás, milujem vás, milujem vás. Prosím, robte to isté. Nestrácajte čas. Najdôležitejšie je, aby ste si vo vnútri udržali pokoj. Prosím, otvorte viac srdce pre moje slová. Prijímam ťa takého, aký si.

7. máj 1995

Moje drahé deti!
Milujem vás! Prosím, prosím, prosím, rozmýšľajte nad mojimi slovami. Zmeňte svoj život, ale spravte to kvôli láske. Zmeňte ľudí okolo seba, ale spravte to láskou.
Ďakujem, že ste sem prišli.

4. júna 1995

Moje drahé deti !
Milujem vás! A preto vás chcem poprosiť o to, aby ste si položili tieto otázky:
Prečo sem moja Matka prišla?
Prečo mi dáva odkazy?
Prečo som tu teraz ja?
Moje drahé deti! Prežívate veci veľmi povrchne... A pretože nejdete do hĺbky, nemôžete prežívať pokoj a radosť. Moje deti, zastavte sa, pretože Boh vás miluje!

9. júla 1995

Moje drahé deti!
Ďakujem vám, že ste sem prišli. Znova sa vás chcem spýtať, moje deti, čo ste sem prišli vidieť? Čo ste sem prišli počuť? Túžila som, aby ste prišli počuť slová pokoja, preto, aby ste sa vy sami stali pokojom.
Len jedno jediné srdce bolo pre vás prebodnuté, len jeden jediný Boh vás stvoril. Keď teraz pozerám na vás, v každom jednom z vás vidím znak Boha. Vy všetci ste jeden veľký obraz Boha. Chcela by som, aby ste takto začali vidieť Boha, aby ste boli ľudia plní šťastia a lásky, ľudia plní Boha.
Zostávam pri každom jednom z vás, preto, aby ste pochopili cenu večného života. Milujem vás!

6. august 1995

Moje drahé deti!
Toto moje zjavenie tu je posledné. Milujem vás...! A ďakujem všetkým za to, čo ste tu pre mňa urobili...
Moje milované deti!
Takto som to chcela, aby vás to prebudilo zo sna prázdnoty. Aby ste pochopili, že potrebujete obrátenie. Pre túto dobu potrebujete obrátenie! Prosím, prosím!
Zostávam na tejto hore prítomná. Začnite teraz uvažovať nad mojimi posolstvami! Zostaňte v mojom Srdci pre túto dobu! Pretože potrebujete byť viac jednoduchí a ostražití... Prichádza doba, ktorá je už tu. Zostaňte teda ako deti. Úplne slobodní pre Boha.
Prosím, rozmýšľajte nad tým, čo hovorím! Ja vás milujem a čakám vás v Nebi... 

 

zjeveni.cz/mirror/magnificat.sk/litmanova.htm

Späť