Kontroverzné zjavenia v Tvrdomesticiach (Slovensko)

02.07.2016 14:07
https://www.eufrosyne.szm.com/Zjavenie_files/mapa.jpg
 
V rokoch 1947 a 1948 veľký rozruch medzi veriacimi na celom Slovensku spôsobilo údajné zjavenie sa Panny Márie deťom z Tvrdomestíc. Celý jún 1947 sa začali šíriť najskôr v okolí Topoľčian správy o tom, že dňa 27. mája toho istého roku sa zjavila Panna Mária trom dievčatám v lese neďaleko Tvrdomestíc. Jednému z dievčat bolo vraj vo sne naznačené, že zjavenie sa bude opakovať na rovnakom mieste 27. júna. Zvesť sa rozšírila po celom Slovensku a ľudia začali o vec prejavovať obrovský záujem. Vo veľkých zástupoch horlivo prichádzali na toto miesto. Dňa 27. mája sa ich zhromaždilo približne 80 tisíc /údaj z Katolíckych novín/. Deti vraj zjavenie videli znovu, ale z prítomných ľudí nikto. Len niektorí boli svedkami rozličných úkazov na slnku, podobne ako pri zjavení vo Fatime.
V tlači sa dokonca vyskytli komentáre, ktoré spájali zjavenia s politickým pozadím a dávali ich do súvisu s prípadom Dr. Jozefa Tisu. Jednotlivé informácie a skutočnosti ohľadom zjavení sa začali podrobne skúmať a vyšetrovať. Katolícke noviny vyzývali všetkých veriacich k zdržanlivému úsudku, pokiaľ sa s určitosťou potvrdí pravdivosť zjavení. Nadprirodzené úkazy a zázraky nemali potrebnú presvedčivú silu. Opis zjavení nebol dosť konkrétny a objektívny. Zjavenie neobsahovalo žiadne posolstvo „neprezradilo“ nič ani o sebe, ani o cieli, prečo prišlo, hoci pri takýchto veciach nejde o maličkosti. Úkazy na slnku neboli dosť spoľahlivé, neopisovali sa jednotne, dokonca sa na tomto mieste už pohybovali ľudia, ktorí ostatných klamali zrkadlami. V ostrom protiklade k pravdivosti udalostí v Tvrdomesticiach stála aj zahanbujúca skutočnosť, že tisíce návštevníkov tohto miesta vymeškávalo v nedeľu povinnú účasť na svätej omši. Do udalostí sa zainteresovalo veľa obchodníkov, ktorí sa usilovali zo situácie vyťažiť obrovské zisky najrozmanitejším spôsobom. Dňa 27. júla 1947 opäť početné zástupy ľudí i z ďalekého Slovenska a Moravy putovali do Tvrdomestíc. Prichádzali pešo, nákladnými autobusmi a povozmi jednotlivo i po skupinách. Všetkých prítomných mohlo byť okolo 50 tisíc.
 
 Apoštolská administratúra v Trnave sa k zjaveniam vyjadrila takto: Apoštolská administratúra v Trnave dôrazne žiada všetkých katolíkov, ktorí hodlajú navštíviť Tvrdomestice (farnosť Prašice, okres Topoľčany), aby upustili od svojho úmyslu a do Tvrdomestíc nešli. Organizovanie púti na toto miesto, rozpredávanie obrázkov troch tvrdomestických detí a oltár, ktorý tam bol postavený bez súhlasu cirkevnej vrchnosti, ako i vykonávanie akýchkoľvek pobožnosti na tom mieste je neprípustnéŽiadúce je, aby katolíci aj v rečiach zachovali múdru rezervovanosť a nerozchyrovali „zázraky a zjavenia“, ktoré dosiaľ nie sú dokázané. Udalosti v Tvrdomesticiach sa vyšetrujú. Výsledok bude oznámený“. Výzva sa stretla s dostatočným porozumením. Dňa 27. augusta 1947 prišlo do Tvrdomestíc len asi 600-700 ľudí, z toho veľká časť tam prišla len preto, aby sa dozvedeli pravdu a utvorili si vlastný rozumný úsudok. Obchodných stánkov bolo menej, ani desatina z toho množstva, ktoré tam bolo pred mesiacom. I keď počet návštevníkov poklesol, ľudia sem i naďalej prichádzali. Miesto ozdobovali kvetmi, modlili sa tu ruženec a iné modlitby, spievali piesne. Dokonca sem chodila hrávať novovzniknutá kapela z Tvrdomestíc. Ľudová fantázia začala miesto opriadať najrozmanitejšími povesťami a udalosťami. Stanovisko cirkevnej vrchnosti zostalo i naďalej nezmenené, pretože sa nedokázal nadprirodzený charakter týchto udalostí.
 
Späť