KAUZA: " Mária Myrtha " (posolstvo udajnej Panny Márie - Švajčiarsko 17.5.2016)

11.07.2016 14:01

Posolstvo údajnej Panny Márie 17. máj 2016 Mária Myrtha, Švajčiarsko

"Moje milované deti:
V minulých dňoch ste si pripomínali, ako som sa zjavila vo Fatime a odovzdala trom nevinným deťom posolstvá, ktoré sa mali počúvať a plniť. Ale doteraz sa nekonalo nijaké obrátenie!
Myslite na to, čo sa stalo: Zúrili dve strašné svetové vojny!
Mnohí ľudia museli nepripravení, zaťažení hriechmi predstúpiť pred sudcovský stolec Boha! A čo sa potom stalo, to viete!


Áno, moje milované deti:
Teraz je potrebné ešte jedno posolstvo. Nuž Petrov nástupca ohlásil „Rok milosrdenstva“. No Božie milosrdenstvo je možné iba, ak sa predtým koná oľutovanie hriechov, obrátenie a pokánie! Ale, to sa dodnes nestalo!
Tak často som stále znova vyzývala k ľútosti, obráteniu a pokániu!
A čo sa deje? Opak!

Preto, moje milované deti:
Vy viete, čo sa stalo a čo sa stane. Vtedy som aj ja vydala znamenie. A deti zostali pevné. Áno, oni hlásali všetko, čím som ich poverila.
No, to, čo ešte má prísť, je ešte tajomstvom. Ale vy viete: Podľa vášho merania času vchádzame teraz do 100. roku, odkedy som prišla. Preto: Využite ešte čas na obrátenie, oľutovanie a pokánie!

A preto vyzývam aj celkom zvlášť mojich verných kňazských synov:
Zhromaždite svoje stáda! Oľutujte a robte s nimi pokánie! Obráťte sa, dokiaľ nebude príliš neskoro.
Pretože čas súri. Pán je strašne urážaný! A to vyzýva jeho spravodlivosť!
Modlite sa, modlite sa, moje milované deti a počúvajte svoju Matku!

Áno, vy, moji verní kňazskí synovia:
Dvíhajte svoje hlasy. Nebojte sa tých, ktorý rozhodujú strašné veci, ani vlád a všetkých, ktorí urážajú Boha a už neveria. Ako sa tak majú ešte vynášať zákony, ktoré sú Bohu milé? Nie, to nie je možné, pretože uzavreli zmluvu so satanom!

Moje milované deti:
Vy viete: Povedala som, že hadovi rozšliapem hlavu.
No, to môžem urobiť, až keď prišla ľútosť, keď sa vykonalo sa obrátenie a pokánie!
Viete, ako to vo svete vyzerá: Hrozne zúria vojny a smrť. A môže to byť ešte hroznejšie, ak sa nebude počúvať môj hlas, alebo sa nebude chcieť počúvať!

Áno, moje milované deti: Podajte mi ruky, aby som vás mohla pevne držať a viesť cez túto temnotu ku ‚Svetlu‘. Modlite sa, modlite sa. Proste biskupov a kňazov, aby konečne opustili svoje domy a vzchopili sa a išli ku svojím stádam, aby ich viedli a učili večnú pravdu tak, ako ju Boh dal: Ani o písmeno viac, ani o písmeno menej. Áno, tak, ako to Boh kázal a ako to on chce.
Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Využite čas a proste verných kňazov, aby vás udeľovaním sviatostí uzdravovali. Pretože oni dostali na to od Pána moc a silu. Proste zvlášť o sviatosti pokánia a Eucharistie, aby ste v tejto hroznej dobe boli posilňovaní a živení. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa! Áno, modlite sa!"

Myrtha: „Ó Matka: Prosím, nikdy nás neopusť. Ty si predsa sľúbila, že zostaneš pri nás. Áno, my sme veľkí hriešnici! Ó, Matka: prosím, zostaň s nami a pomáhaj nám."

https://vignette2.wikia.nocookie.net/necyklopedie/images/e/ea/Otaznik_4.jpg/revision/latest?cb=20121114082503

Údajná vizionarka a údajná Panna Mária používa pojmy, ktoré sa dosť ľudsky zamýšľajú nad výzvou papeža Františka o mimoriadnom roku milosrdenstva. 

Posolstvo nepopiera priamo úrad pápeža a ani jeho výzvu k pokániu, ale používa ludské výrazy: "Nuž, Petrov nástupca...", "No, to, čo ešte má prísť" ..., kt oré nie sú identické s posolstvami zaužívanými u Panny Márie

Preto sa môžeme pýtať opodstatnene:"Pochádzaju tieto posolstvá skutočne od Panny Márie?"

Späť