KAUZA: Dechtice - Mons.Vrable (predseda komisie) pochybuje o zjaveniach

13.08.2017 11:11

 

Cirkev je k mariánskym zjaveniam vo všeobecnosti rezervovaná a podrobuje ich dlhoročnému skúmaniu. Predsedom komisie na skúmanie dechtických zjavení bol viac ako desaťročie emeritný bratislavsko-trnavský pomocný biskup Mons. Štefan Vrablec. Dnes mu tiahne na deväťdesiatku a je v starostlivosti nitrianskych sestier vincentiek.

„Každý deň som sa modlil, aby sme o Dechticiach rozhodli správne,“ hovorí. Spomína na rozhovory s vizionármi i na orodovanie osôb, ktoré mali pocit, že zjavenia by mala cirkev uznať. „Veril som úprimnému presvedčeniu týchto mladých ľudí, posolstvá, ktoré odovzdávajú, však zrejme nie sú slová Panny Márie.“

Myslí si, že sú to skôr predstavy a akási autosugescia. Vnútorné meditácie a nie priama reč Matky Božej. V roku 2009 Štefan Vrablec z komisie odstúpil s tým, že nedospeli k rozhodnutiu.

Zdroj

Späť