Falošné zjavenia – posolstvá z onoho sveta (Bonaventura Bayer)

03.07.2016 11:33

Falošné zjavenia – posolstvá z knihy:

„Napomenutia z onoho sveta“

Bonaventura Bayer

https://www.napomenutie.szm.com/5.html

 

Svätá omša

    *Akabor: „Bolo treba, aby sa zmenili niektoré maličkosti a nič iného. V liturgii sa nemuselo prakticky nič meniť. Pri Premenení sa používali slová: “Toto je moje Telo, ktoré bolo za vás
obetované a toto je moja Krv, ktorá bola za vás a za mnohých preliata.” Tak to povedal Ježiš’ Kristus.
Exorcista: Nie je teda správne, keď hovoríme “za všetkých?” Hovor pravdu a nesmieš klamať.
Akabor: Preklad “za všetkých” nie je správny. Nesmie znieť “za všetkých”, ale “za mnohých”. Ak nie je správny tento text, potom nie je správna ani sv. omša a nebude mať plnosť milostí. Je potrebné hovoriť “za vás a za mnohých” ako to povedal Kristus. Omša svätá je síce takto platná, ale neposkytuje plnosť milostí.
Exorcista: Či Ježiš Kristus neprelial svoju Krv za všetkých? Hovor pravdu v mene Najsvätejšej Trojice!
Akabor: Nie, chcel vyliať Krv za všetkých, ale v skutočnosti za všetkých vyliata nebola. Krv, prirodzene, vylial za všetkých, nie však za peklo. Novým rítom Omše sv. biskupi zmenili omšu tridentskú. Nová Omša nie je taká, ako si želajú Tí hore.
Exorcista: Aká je tridentská sv. Omša, ktorú predpísal svätý pápež Pius V. ?“

***

“Akabor“ je satan-diabol

„Exorcista“ – kňaz, ktorý vyháňa diabla z posadnutej osoby

„Nová omša“ – je tá, ktorá sa používa aj v súčasnosti a ktorá bola zmenená pápežom Pavlom VI.(po roku 1966)

„Tí hore“ – sú Svätí v nebeskom kráľovstve (Boh, anjeli a svätí)

 

 

Judáš o stave katolíckej Cirkvi v dnešných časoch

    „Bol som zradcom. Dnes je mnoho zradcov medzi biskupmi, ale s tým rozdielom, že ja som zradil otvorene, oni zrádzajú tajne. Medzi dnešnými biskupmi je mnoho takých zradcov, ako som bol ja. Všetci síce nie sú zradcovia, ale je ich mnoho. Musím povedať že mnoho dnešných biskupov nie je na správnej ceste a nie je nevyhnutné ich poslúchať, pretože dnes je obdobie vyjúcich vlkov.
*Arcibiskup Lefebvre bude musieť ešte dlho trpieť, ale je dobrý. Liturgia, ktorú vykonáva, je jedine správna.“

***

“Arcibiskup Lefebvre“ – bol exkomunikovaný, pretože svojvoľne vysvätil kńazov za biskupov (bez súhlasu pápeža) a taktiež slúžil sv.liturgiu (sv.omšu) v „starom ríte“ a to tiež bez súhlasu pápeža. Starý rítus sa používal ešte počas sv.omši, ktorá bola do zmeny vykonanej pp.Pavlom VI., čiže do cca r.1966 (v čase II.vatikánskeho koncilu) Bola to tzv.“Tridentská liturgia“, pretože vznikla po Tridentskom koncile a súčasná sa nazýva ľudovo: „Vatikánska liturgia“, pretože vznikla po II.Vatikánskom koncile.

 

Čo je falošné na zjavení ???

V celom kontexte posolstiev môžeme vyrozumieť, že vizionárka mala problém prijať „novú sv.omšu-liturgiu“ za právoplatnú a z toho vyplývajú aj jej posolstvá, čo je typické u takých  vizionárov, pretože diabol si používa takéto osoby práve v tom, v čom nemajú jasno a čo je proti učeniu Cirkvi.

Aj ked je dosť možné, že exorcisti skutočne vykonávali exorcizmus nad touto osobou, predsa v tomto spise nie je oficiálne vyjadrenie Cirkvi a preto nie je dôveryhodný.

Z toho vyplýva, že sa nemôžeme odvolávať na cirkevné autority (ani na údajných exorcistov)  ako keby uznávali tento prípad za pravdivý.

Kedže sa nemôžeme oprieť o vyjadrenia Cirkvi, musíme porovnávať oficiálne učenie Cirkvi s tým, čo sa píše v danom spise (v posolstvách)

V posolstvách sa píšu dosť kontroverzné a protirečíve vyjadrenia ako u diabla, tak aj údajného Judáša Iškariotského.

Napr. Judáš hovorí o arcibiskupovi Lefebvrovi, že si musí ešte niečo vytrpieť, ale ináč je dobrý…

Tu si položme otázku:

Kde bol arc.Lefebvre, že Judáš o ňom vie ako trpí?

Bol arc.Lefebvre v očistci alebo v pekle?

Ak v pekle, tak ako môže byť dobrý? Veď do pekla nič dobrého sa nedostane a ani nemôže z neho výjsť, žeby sa potom takáto duša dostala do očistca alebo do Neba.

Ak Judáš videl arc.Lefebvra v Očistci, tak prečo hovoril o sv.liturgii, ktoru arc.Lefebvre služil v „starom ríte“, že je jediná dobrá a tá nová je nesprávna?

1.Údajný Judáš klamal, pretože „Nová liturgia“ podľa pápeža Pavla VI., sv.JPII., Benedikta XVI. ako aj súčasného pápeža Františka je právoplatná a tak aj správna – nemôže byť horšia ako predošlá – len vylepšená na dnešné pomery.

2.Judáš na príkaz exorcistu môže povedať svoje meno, ale nemôže hovoriť pravdu o svätých tajomstvách. Tu si treba uvedomiť, že je rozdiel, keď zatratená duša hovorí svoje meno (na príkaz exorcistu) a keď hovorí o svätých tajomstvách Cirkvi.

Paradoxom je, že veriaci ľudia hovoria ako zatratené duše klamú, pokúšajú, konajú všetko zlé a keď sa s nimi dostanú do konfrontácie (ako aj v tomto prípade), tak zrazu im veria, pretože údajne to konali na príkaz exorcistov?!

     Človek a zvlášť veriaci by nemal „naletieť“ takým falošným zjaveniam a mal by poriadne skúmať jednak to, čo oficiálne učí Cirkev o týchto zjaveniach a potom aj o otázkach viery, o ktorých sa tu pojednáva.

Späť