Aktuálne:   Prečo plačú v súčasnosti ikony na Ukrajine a v Rusku?

ikonaumbZnamenia, ktoré sa v nebývalej miere vyskytli v Rusku pred tzv. Veľkou októbrovou socialistickou revolúciou

a začiatkom 90-tych rokov počas rozpadu bývalého ZSSSR.

Čo znamená – masový výskyt “plačúcich”- t.j. olej roniacich ikon v týchto dňoch?

Každý má pre to svoje vysvetlenie….

V I D E O ww.magnificat.sk