23.3.2016 - údajný dátum teroristického útoku sa nenaplnil - kto zavádza do omylu: topky.sk alebo vizionár z Anguery?

26.03.2016 20:09
Panna Mária

Panna Mária z Anguery

22.03.2016 20:00

RÍM - V stredu 23. marca príde k veľkým teroristickým útokom v Ríme, budú za nimi stáť teroristi z Daeš. Tak vraj znie proroctvo Panny Márie z brazílskej Anguery, ktorá bola odvysielaná v ďalšej epizóde televízneho programu s názvom Tajomstvo. V súvislosti s dnešnou masakrou v Bruseli vyzerá byť táto predpoveď ešte hrozivejšia.

Už takmer 30 rokov sa má Panna Mária zjavovať v brazílskej Anguere a diktovať celému svetu svoje proroctvá, ktoré sú zaznamenávané trikrát do týždňa. V jednom z nich mali odznieť aj nasledujúce varovné slová: "Nasledovníci falošného proroka budú pochodovať s veľkou zúrivosťou na Svätý chrámTam bude veľké skrúšenie. Cirkev bude plakať a nariekať."

Potom Bohorodička pokračuje a stanovuje dátum: "Nepriatelia budú konať 23. marca 2016 s veľkým hnevom. Smrť bude prítomná v dome Božom. Nepriatelia budú prichádzať z Via Appia."

"Vedzte, že Hospodin urobí všetko, aby vás zachránil. Viem, že máte slobodnú vôľu, ale nezabudnite, že predovšetkým budete musieť plniť Božiu vôľu," uviedla Panna Mária na záver. Cirkev sa však nikdy k týmto proroctvám nevyjadrila.

Po dnešných útokoch v Bruseli boli podľa portálu leggo.it sprísnené bezpečnostné opatrenia aj v Ríme. Polícia bude kontrolovať najmä citlivé ciele, ktorými bývajú preplnené miesta, ako podchody, stanice či letiská.

www.topky.sk/cl/1000901/1535967/Posolstvo-Panny-Marie-predpoveda-na-zajtra-velke-teroristicke-utoky-v-Rime--Cirkev-bude-nariekat-

 

https://i.ytimg.com/vi/7aHm__ennYY/maxresdefault.jpg

Posolstvo z Anguery v talianskom jazyku: 

3.792 – 18 marzo 2013
Cari figli, date il meglio di voi nella missione che il Signore vi ha affidato. Con i vostri esempi e parole, mostrate a tutti che appartenete al Signore. Voi state nel mondo, ma non siete del mondo. Restate saldi sul cammino che vi ho indicato. Quando vi capita di cadere, chiamate Gesù. In lui è la vostra forza e solo in lui avrete vittoria. Non vivete nel peccato. Tornate al Signore, che vi ama e vi attende con immenso amore di Padre. Sono vostra Madre e sono venuta dal cielo per portarvi al cielo. Aprite i vostri cuori e vi condurrò a mio Figlio Gesù. Camminate verso un futuro di grandi e dolorose prove. Ecco il tempo delle grandi confusioni spirituali. Cercate forza nelle parole del mio Gesù e nell’Eucaristia. Pregate per la Chiesa. I nemici agiranno con grande furia. La morte sarà presente nella casa di Dio. I nemici arriveranno dalla Via Appia. Soffro per quello che vi aspetta. Pregate. Ascoltate con attenzione quello che vi dico. State attenti. Non rimandate a domani quello che dovete fare. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. - See more at: 
 
https://www.madonnadianguera.it/messaggi/tutti-i-messaggi/#sthash.6dD74SkZ.dpuf
 
Posolstvo z Anguery v brazilskom jazyku (zdroj: oficialna web.stranka)
 

3.792 – Mensagem de Nossa Senhora, transmitida em Paranoá/DF, transmitida em 18/03/2013

 

Queridos filhos, dai o melhor de vós na missão que o Senhor vos confiou. Com vossos exemplos e palavras, mostrai a todos que sois pertença do Senhor. Vós estais no mundo, mas não sois do mundo. Permanecei firmes no caminho que vos apontei. Quando vos acontecer cair, chamai por Jesus. N’Ele está vossa força e somente n’Ele alcançareis vitória. Não vivais no pecado. Voltai-vos ao Senhor que vos ama e vos espera com imenso amor de Pai. Eu sou a vossa Mãe e vim do Céu para levar-vos ao Céu. Abri vossos corações e Eu vos conduzirei ao Meu Filho Jesus. Caminhais para um futuro de grandes e dolorosas provaçõesEis o tempo das grandes confusões espirituais. Buscai forças nas palavras do Meu Jesus e na Eucaristia. Rezai pela IgrejaOs inimigos agirão com grande fúriaA morte estará presente na casa de DeusOs inimigos chegarão pela Via Ápia. Sofro por aquilo que vem para vós. Rezai. Escutai com atenção o que vos digo. Estai atentos. O que tendes a fazer não deixeis para o amanhã. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por Me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençôo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz.
 
Preklad :
 
3,792 - 18 marca 2013
"Drahé deti,...
Nepriatelia budú konať s veľkou zúrivosťou. Smrť bude prítomná v dome Božom. Nepriatelia budú prichádzať z Via Appia..."
 
https://i.ytimg.com/vi/mcE6Zqw1uqo/hqdefault.jpg
 
Pri porovnaní posolstiev vidíme, že topky.sk uvádzaju konkretny datum (23.3.2016), ktorý nie je napisaný v posolstve z Anguery ani na oficialnej web.stranke www.apelosurgentes.com.br/pt-br/mensagens/3792
 
Späť